Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Witamy!


Strona Oblatek Serca Jezusa założonych przez Bł. Ludwikę Teresę de Montaignac i zatwierdzonch przez Kościół Katolicki w 1874 roku.

Modlitwa o kanonizację Bł. Ludwiki Teresy de Montaignac

Boże, przez działanie Twojego Ducha, uczyniłeś z bł. Ludwiki Teresy żywą ofiarę na uwielbienie Twojej chwały.
Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę, o którą prosimy) i objaw w ten sposób dzieło świętości, które w niej zrealizowałeś. Racz ją zaliczyć w poczet świętych twojego Kościoła. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

O Jezu,
Życie wieczne w łonie Ojca
Życie dusz stworzonych na podobieństwo Twoje,
W imię swojej Miłości, daj poznać,
Objaw Serce Swoje.

« Ojcze Nasz ...», « Zdrowaś Mario...», « Chwała Ojcu… », 3x wezwanie: BŁ. Ludwiko Tereso módl się za nami !

Za zgodą władzy kościelnej, Ks. Bp. Laurent Percerou,
Ordynariusz diecezji Moulins, Francja

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. Ludwiki Teresy, prosimy powiadomić  :
Sekretariat generalny Oblatek Serca Jezusa,
109 rue Blomet, 75 015 Paris,
E-mail: ocjparis@club-internet.fr
 

Dostępne języki:

francuski

hiszpański

portugalski


Nasz Instytut składa się z:

Oblatek Zakonnic,  Oblatek Świeckich i Zjednoczonych.

 Złączone przez Oblację, odpowiedź miłości na Miłość Boga kontemplowaną w Sercu Chrystusa, Oblatki Serca Jezusa są w sercu świata świadkami miłości i zaczynem jedności, aby dać poznać ludziom Boga pełnego serdecznej miłości.