Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
 • Trwa 24-ta Kapituła Generalna Oblatek Serca Jezusa, 4-26 Lipca 2012
  Instytut Oblatek Serca Jezusa przygotowywał się już od kilku miesięcy do 24-tej Kapituły Generalnej, która po raz pierwszy w historii Instytutu, odbywa się w Polsce, w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Trzebini, w dniach od 4-go do 26-go lipca 2012.
  Przypomnijmy, że poprzednia Kapituła Generalna Instytutu odbyła się w Portugalii w 2006 roku.
 • W drodze ku jedności
  XIV Kongres Bożego Miłosierdzia w Paryżu
  17-19 lutego 2012
  "Miłosierdzie Boże w różnych religiach"
 • Oblacja Nadii
  22 października 2011,
  Dom Macierzysty Montluçon

  " Pokażcie światu radość z przynależenia do Boga." Bł. Ludwika Teresa
 • Sesja formacyjna w Domu Macierzystym
  Montluçon, 15 wrzesnia- 15 października 2011
 • Spotkanie członków Instytutu w Domu Macierzystym
  Członkowie naszego Instytutu, siostry Oblatki, Oblatki świeckie i Zjednoczeni, rozpoczęli w piątek wieczorem modlitwą różańcową, spotkanie weekendowe w Domu Macierzystym w Montluçon. Punktem kulminacyjnym tego spotkania jest złożenie Oblacji przez trzy osoby z grupy Zjednoczonych.

 • Spotkanie Oblatek Świeckich w Tyńcu

  Wspólnota Sióstr Oblatek w Tyńcu przyjęła w miniony week-and (sobota 26 i niedziela 27 lutego 2011) grupę 15-osobową Oblatek Świeckich, przeżywających swoje miesięczne spotkanie formacyjne.


 


 
Akcje Dokumentu

Duchowość

Czerpać w Bogu miłość, by miłość rozlewać.

Miłość i Oblacja

 

W medytacji Słowa Bożego, odkrywamy nieskończoną Miłość Boga do nas, Miłość, którą On nam objawia w swoim Synu.

 

Poprzez Ducha, Jezus żyje w ciągłej jedności ze swoim Ojcem. Daje się całkowicie Ojcu i ludziom aż do śmierci na Krzyżu.

Jego Oblacja (jego dar) jest podstawą naszej: odpowiedź miłości na Miłość, którą Bóg pierwszy nas umiłował.
To co łączy Oblatki Zakonnice, Świeckie, Zjednoczone i Małżeństwa Zjednoczone to ta sama Oblacja, przeżywana na różny sposób zgodnie ze stanem życia.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Oblatkach Zakonnicach, Świeckich i Zjednoczonych.

 

Jedność i posłannictwo


Chętnie spotykamy się w Instytucie aby dzielić się naszym życiem w duchu rodzinnym, w radości i prostocie.

le mans.jpg


Jedność jest nam bardzo droga: jedność każdego członka Instytutu z Ojcem przez Serce Jezusa, jedność między nami, aby być znakami Królestwa i jedność tych wszystkich, z którymi jesteśmy związani.
Dla życia jednością, rozdział 17 Ewangelii według św. Jana jest dla nas tekstem przewodnim.
Nasza Misja: być w sercu świata świadkiem Miłości, zaczynem jedności i dawać poznać ludziom Boga pełnego serdecznej miłości, jest misją wspólną dla wszystkich Oblatek.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności

 

Modlitwa i działanie


Nasze działanie wypływa z modlitwy i z naszej kontemplacji świata (wydarzenia, sytuacje, osoby…) jak św. Teresa z Avila i św. Ignacy z Loyoli nas do tego zapraszają. To oni byli przewodnikami duchowymi dla naszej Założycielki Ludwiki Teresy de Montaignac. I my dzisiaj żyjemy nadal ich duchowością. W działaniu staramy się zawsze, aby nasze serce pozostawało zjednoczone z Bogiem.
Kliknij, aby poznać Ludwikę Teresę de Montaignac.

 

Modlitwa kształtuje nasze serce według Serca Jezusa: łagodność, pokora, czułość Jego Miłości przemieniają nas stopniowo.

Dzięki kontemplacji Jego Serca otwartego dla nas, na wzór św. Jana, stajemy się zdolni do promieniowania Jego Miłością wokół nas.

 

img_2142.jpg

 

 

Modlitwa osobista, czas intymnego dialogu z tym, przez którego czujemy się kochani (Św. Teresa z Avila), modlitwa Kościoła (Eucharystia, adoracja, liturgia godzin…) odnawiają naszą miłość i dają nam siłę, aby o niej świadczyć pokornie, lecz z odwagą.


Eucharystia ma miejsce uprzywilejowane w naszym życiu : jednoczymy naszą Oblację z Oblacją Jezusa, który przyszedł, aby zbawić świat.
Miłość przynagla nas, aby przyczyniać się do budowania świata bardziej ludzkiego, sprawiedliwego i braterskiego, przeciwstawiając się jednocześnie temu, co temu budowaniu się sprzeciwia.

libenge.jpg
 

Dzięki składamy Panu za znaki ukazujące wzrost Jego Królestwa i niesiemy razem z Kościołem, nadzieje, radości i trudy tych, których spotykamy i z którymi pracujemy.

 

Maryja, wzór serca zasłuchanego w Słowo Boże, które oddaje się całkowicie dziełu Ojca, pomaga nam żyć naszymi zobowiązaniami chrzcielnymi i iść za jej Synem z synowską ufnością we wszystkich okolicznościach naszego życia.

vierge 15 n dame 2.jpg

Śluby wieczyste Anny, Oblatki Świeckiej

Anna, Oblatka świecka z grupy Tynieckiej, złożyła śluby wieczyste w Instytucie Oblatek Serca Jezusa 10-go października 2010 roku. Łączymy się w dziękczynieniu za dar jej powołania na drogę Oblacji poprzez służbę drugiemu człowiekowi.