Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 


 
Akcje Dokumentu

Historia

charbons.jpg« Małe, rozproszone węgielki

nie mogą dać ani płomienia ani ciepła; 

zebrane razem,

mogą rozpalić wielki ogień

zdolny oświecić i rozgrzać świat. »


Intuicja Pani de Raffin jest u początków naszego Instytutu.

 

 Formowanie się Instytutu OSJ

« Geneza czyli  historia jednego wieku »

Stowarzyszenie kobiet chrześcijańskich, zjednoczonych przez nabożeństwo do Serca Jezusa, skupionych wokół Ludwiki Teresy de Montaignac, osiąga swoją autonomię w 1874 roku.
Kliknij, aby poznać założycielkę

Przyjmuje ono nazwę Pobożnego Zjednoczenia Oblatek Serca Jezusa i żyje według reguł zatwierdzonych przez biskupa z Moulins. (NB : « Pobożne Zjednoczenie », to termin kanoniczny, który określa Instytut będący w trakcie kształtowania się)
Pobożne Zjednoczenie liczy w 1879 roku 150 członków będących na terenie 12 diecezji i 3 domy.

Składa się ono z kilku Oblatek Profesek żyjących w domach, a przede wszystkim z Oblatek Zjednoczeń i z Pań Agregowanych (Przyłączonych) żyjących samotnie lub w rodzinie.


Oblatki Zjednoczeń spotykają się każdego miesiąca i tworzą « Spotkanie » w łączności z centrum w Montluçon i z pozostałymi ośrodkami.
Panie Agregowane (Przyłączone) mają reguły życia bardziej elastyczne.

 

Ludwika Teresa prosi Papieża Leona XIII o zatwierdzenie Pobożnego Zjednoczenia Oblatek Serca Jezusa. Brewe pochwalne (Dekret pochwalny uznający celowość Instytutu) zostaje przyznane w 1881roku.

 

Kapituła w 1880 roku wybiera Ludwikę Teresę Przełożoną Generalną dla podtrzymania jedności między członkami Pobożnego Zjednoczenia i między poszczególnymi ośrodkami.


Konstytucje utworzone w 1883 roku zawierają w jednej księdze ideę ogólną Pobożnego Zjednoczenia, Reguły Oblatek profesek, Dyrektorium Oblatek Zjednoczeń i Regulamin Pań Agregowanych (Przyłączonych). Jedna wspólna Księga wyraża jedność przeżywaną od samych początków.
Śluby Oblatek Profesek i Oblatek Zjednoczeń są określone w 1886 roku.

 

W kontekście laicyzacji społeczeństwa, gałąź « Oblatek Nauczycielek » utworzona zostaje między rokiem 1890 i 1895. Poświęcone Sercu Jezusa przez Oblację, związane ślubami czystości i stałości jak Oblatki Zjednoczeń, są one zależne od Oblatek Profesek. Nie mają one zewnętrznych znaków wyróżniających je, są podobne do świeckich nauczycielek chrześcijańskich i mogą kontynuować nauczanie, kiedy zostaje ono zabronione siostrom zakonnym w 1904 roku. Będą one odpowiedzialne za liczne szkoły we Francji.

 

W 1895 roku Rzym zatwierdza Zgromadzenie Oblatek Serca Jezusa.
Oblatki Profeski Zakonne zawierają w swym gronie Oblatki Zelatorki i Oblatki Pomocnicze, wszystkie składające 3 śluby. Rozróżnienie to, wypływające z różnic klas społecznych, zostaje zniesione w 1964 roku.
Ale pierwotna intuicja przenikania świata przez kobiety chrześcijańskie, żyjące w świecie ślubami, nie zostaje zatwierdzona przez Rzym, który uważa Oblatki Zjednoczeń i Oblatki Nauczycielki za dzieło Zgromadzenia! Mogą one składać jedynie śluby prywatne.


Przez prawie pół wieku Oblatki Nauczycielki i Oblatki Zjednoczeń pozostają przyłączone do Zgromadzenia i zależą od Oblatek Profesek.

 

Konstytucja Apostolska « Provida Mater » Piusa XII w 1947 roku, a później Sobór Watykański II uchylają nieco drzwi :
Pius XII uznaje autentyczność powołania świeckiego do życia konsekrowanego w Kościele.


Sobór Watykański II prosi Zakonników i Siostry Zakonne o odnowę życia i o powrót do pierwotnych intuicji ich założycieli i założycielek.

W latach posoborowych, poważna praca nad tzw. « aggiornamento » czyli powrotem do źródeł, zostaje podjęta przez wszystkie Oblatki.
Po Kapitule 1966-1967, grupa Oblatek Świeckich, składająca się z Oblatek Zjednoczeń i Oblatek Nauczycielek, zostaje zatwierdzona przez Rzym jako « stowarzyszenie dążące ku doskonałości » przyłączone do Zgromadzenia, którego członkinie składają trzy śluby.
Instytut Oblatek Serca Jezusa składa się wtedy oficjalnie z Oblatek Zakonnic i Oblatek Świeckich.
Struktury (Rady…), Dokonywane są zmiany w Konstytucjach Oblatek Zakonnic i w Statutach Oblatek Świeckich.

 

Pierwotna intuicja zdefiniowana na nowo przez Kapitułę 1979-1980 jest zatwierdzona przez Rzym w 1982 roku:
« Oblacja Sercu Jezusa łączy w Instytucie Oblatki Zakonne, Świeckie, Zjednoczone i Małżeństwa Zjednoczone (słowo Zjednoczeni zastąpiło słowo Agregowani) dla wspólnego posłannictwa…


Oblatki Zakonne Żyją we wspólnotach, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według swoich Konstytucji.


Oblatki Świeckie, laikat konsekrowany, pozostają w swoich środowiskach życia i składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według swojego Statutu.


Oblatki Zjednoczona, samotne lub zamężne, i małżeństwa Zjednoczone, żyją duchem Oblacji według swoich Drogowskazów, bez zobowiązań płynących ze ślubów.»


Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Oblatkach Zakonnicach

Więcej o Oblatkach Świeckich

O Zjednoczonych

 

Obchody stulecia śmierci Ludwiki Teresy w 1985 roku i jej beatyfikacja w roku 1990, wzbudziły nowe powołania Oblatek Zjednoczonych i Małżeństw Zjednoczonych, z nową redakcją ich Drogowskazów życia.

Kapituła 2000 realizuje jedność Instytutu, której pragnęła Ludwika Teresa.
Nowe struktury Zarządu pozwalają na uczestnictwo trzech gałęzi. Zakonnice, Świeckie i Zjednoczeni, są zatwierdzeni przez Stolicę Apostolską w 2001 roku z Księgą Życia wręczoną każdej Oblatce. Księga ta składa się z części wspólnej dla wszystkich Oblatek (oblacja, charyzmat, misja) i z części własnych dla Zakonnic (Konstytucje), Świeckich (Statuty), Zjednoczonych (Drogowskazy).

  

Fundacje poza Francją

W odpowiedzi na prośby lub na potrzeby, przez pośrednictwo osób, często w powiązaniu z nabożeństwem do Serca Jezusa, Instytut rozprzestrzenia się poza Francją tworząc Domy jako centrum dzieł.


Oblatki Zakonnice, Oblatki Zjednoczeń, liczne Oblatki Nauczycielki angażują się z oddaniem przyczyniając się to tego, aby dać poznać Miłość Bożą poprzez nauczanie, duszpasterstwo, rekolekcje, służbę najuboższym, opiekę nad chorymi…

 

Daty fundacji:

1887 : Portugalia, Lizbona – różne dzieła (ubodzy…)

1894 : Polska, Kraków – szkoła Samuelitów

1894 : Salwador – szkoła

1903 : Nikaragua, Granada – szkoła

1908 : Belgia, Namur – rekolekcje, internat dla dziewcząt

1945 : Gwatemala – szkoła

1951 : Meksyk, Meksyk – szkoła

1952 : Republika Demokratyczna Kongo, Libenge – szkoła

1969 : Honduras – parafia

1980 : Panama – formacja (nowicjat…)

1985 : Republika Środkowej Afryki , Mobaye – misja

2002 : Brazylia, Buriticupu - parafia


W każdym z tych krajów dzieła rozwijały się i przekształcały zgodnie z potrzebami czasu.
Dzisiaj, Oblatki Serca Jezusa pozostają Obecne w każdym z tych krajów.
Kliknij, aby zapoznać się z naszym działaniem