Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
 • Uroczystość Oblacji w Nikaragui
  Dnia 24 Listopada bieżącego roku złożyła swoją Oblację jako Oblatka Zjednoczona pani Inecilia Cuadra Ojeda.
 • Oblacja Nadii
  22 października 2011,
  Dom Macierzysty Montluçon

  " Pokażcie światu radość z przynależenia do Boga." Bł. Ludwika Teresa
 • Sesja formacyjna w Domu Macierzystym
  Montluçon, 15 wrzesnia- 15 października 2011
 • Złoty jubileusz życia zakonnego siostry Katarzyny Smydy
  Na zakończenie rocznych rekolekcji Oblatek Serca Jezusa w Częstochowie świętowaliśmy jubileusz 50 lat życia zakonnego siostry Katarzyny.
 • Śluby wieczyste s. Mireille Banga
  Pierwsza siostra Oblatka z Republiki Środkowej Afryki s. Mireille Banga złożyła śluby wieczyste w Domu Macierzystym w Montluçon (Francja) w dniu 30 lipca 2011 w czasie uroczystej Mszy św. celebrowanej przez trzech księży biskupów i sześciu kapłanów. W uroczystości uczestniczyły Oblatki z trzech gałęzi Instytutu reprezentujące trzy kontynenty, na których obecny jest Instytut, jak również licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich rodzina siostry Mireille i przyjaciele.
 • Pierwsi Zjednoczeni w Hondurasie
  Kilka zdjęć z celebracji Eucharystii, w czasie której złożyli Oblację pierwsi zjednoczeni z Hondurasu.
 • Spotkanie członków Instytutu w Domu Macierzystym
  Członkowie naszego Instytutu, siostry Oblatki, Oblatki świeckie i Zjednoczeni, rozpoczęli w piątek wieczorem modlitwą różańcową, spotkanie weekendowe w Domu Macierzystym w Montluçon. Punktem kulminacyjnym tego spotkania jest złożenie Oblacji przez trzy osoby z grupy Zjednoczonych.

 • Zjazd Zjednoczonych Regionu Ameryki
  Oblatki Zjednoczone i Małżeństwa Zjednoczone Regionu Ameryki przeżyły w dniach 21-23 kwietnia 2011 wspólne spotkanie ich gałęzi, które odbyło się w domu rekolekcyjnym sióstr Oblatek w El Tepeyac, Nicaragua.
 • Spotkanie Oblatek Świeckich w Tyńcu

  Wspólnota Sióstr Oblatek w Tyńcu przyjęła w miniony week-and (sobota 26 i niedziela 27 lutego 2011) grupę 15-osobową Oblatek Świeckich, przeżywających swoje miesięczne spotkanie formacyjne.


 


 
Akcje Dokumentu

Oblacja

"Jest tylko jedna Oblacja, Oblacja Jezusa".
Bł. Ludwika Teresa

"Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze , składając Bogu ofiarę, która mogła się Jemu podobać".
Ef 5,2

chemin vrai.jpg 

 

Oblacja jest odpowiedzią miłości na uprzedzającą Miłość Boga, objawioną w Sercu Jezusa. Jest ona całkowitym oddaniem całej osoby Bogu. Wyraża głębokie przywiązanie do osoby Chrystusa. Przeżywana jest w synowskim zaufaniu Ojcu, jednoczy się z odpowiedzią miłości Jezusa swojemu Ojcu,

« Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę ».

bougies.jpg

 

Najlepszym symbolem oblacji jest dla Ludwiki Teresy świeca, która pali się i zużywa dając światło. Tak pisze do biskupa prosząc o modlitwę za siebie i swoje towarzyszki: „Proszę o wymodlenie nam łaski, byśmy były żywymi lampami spalającymi się w Jego obecności”. 1 września 1859 roku czyni swoją radę otrzymaną od ojca Gautrelet:

„Świeca paląca się w sanktuarium cicho, spokojnie i w skupieniu, mówi nam o tym, jakie powinno być nasze życie”

"Moc wiary", Filippe Ferlay, str. 128

 

Pierwsza Oblatka Świecka w Nikaragui

Śluby wieczyste s. Mireille Banga

Śluby wieczyste Anny, Oblatki Świeckiej

Anna, Oblatka świecka z grupy Tynieckiej, złożyła śluby wieczyste w Instytucie Oblatek Serca Jezusa 10-go października 2010 roku. Łączymy się w dziękczynieniu za dar jej powołania na drogę Oblacji poprzez służbę drugiemu człowiekowi.