Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
  • Obchody 50-lecia domu rekolekcyjnego OSJ "El Tepeyac"
    Spotkanie absolwentów szkoły i przyjaciół sióstr Oblatek Serca Jezusa w El Tepeyac, Nikaragua
  • Wizyta sióstr Julii i Krystyny w Republice Czadu
    Siostry Julia i Krystyna rozpoczęły wczoraj wizytę w Czadzie, gdzie odwiedzają pracującą tam Oblatkę, s. Sabinę. Siostra Sabina od kilku miesięcy zaangażowana jest w Jezuicką Służbę Uchodźcom na terenie tego kraju.
  • Misja sióstr Oblatek w Brazylii
    Siostry Oblatki pracują w Brazylii od 2002 roku, misja ta została założona na zaproszenie ówczesnego Ordynariusza Diecezji Viana. Wspólnoty znajdują się w Buriticupu i w Bom Jesus das Selvas (stan Maranhao)


 


 
Akcje Dokumentu

Duch Apostolski

Kontemplacja otwartego Serce Jezusa przemienia nas wewnętrznie, abyśmy mogli ukazywać naszym braciom prawdziwe źródło życia i miłości.

 source.jpg


Przez Jezusa,

z Nim i w Nim,

dziękujemy Ojcu za Jego Miłość.

 

 

Jego Duch nas posyła, abyśmy ukazywali ludziom miłość jaką zostali obdarzeni i abyśmy tę miłość w nich rozpoznawali. Pragniemy być napełnieni Duchem Świętym, aby Jezus, On sam, mógł działać poprzez nasze słowa i gesty.
Kliknij aby dowiedzieć się więcej o naszej duchowości

 

W wierności konsekracji chrzcielnej, zgodnie ze swoim stanem życia, każda Oblatka przeżywa swoje posłannictwo promieniowania miłością i dawania świadectwa o serdecznej miłości Boga w swoich zaangażowaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych, kościelnych … będąc zaczynem jedności i pojednania.

Nasza Oblacja czyni nas dyspozycyjnymi wobec wezwań Ducha Świętego. « Idziemy wszędzie tam, gdzie wzywa nas chwała Boża ». (bł.Ludwika Teresa)

Kliknij aby poznać naszą założycielkę bł. Ludwikę Teresę de Montaignac

 

Nasza misja zakorzeniona jest w modlitwie: « Jeśli czynię dzieła, to jest to owoc mojej modlitwy ». (bł.Ludwika Teresa)


 colegio.jpg

 

 Nasz Instytut nie został założony dla jakiegoś szczególnego dzieła: niektóre z nas są nauczycielkami,  inne pielęgniarkami, inne pracują w duszpasterstwie … każda według osobistych darów, talentów i potrzeb chwili.

christine.jpg

 

Jesteśmy głęboko zaangażowane w posłannictwo Kościoła. Dajemy pierwszeństwo działaniom wymagającym niewielkich środków i zachowującym charakter prostoty, naśladując Jezusa, który żył prosto, z sercem otwartym dla wszystkich.

m.de lourdes.jpg

 

Tak jak Apostołowie po Pięćdziesiątnicy, angażujemy się w to, co przygotowuje i pozwala głosić Wiarę i Ewangelię.
Pokornie, staramy się przyczyniać do budowania „Cywilizacji Miłości”, pracując w różnych krajach na rzecz najuboższych, opowiadając się przeciwko niesprawiedliwości i uciskowi, których są oni ofiarami.

 

Entuzjazm, dyskrecja, skuteczność, radość ożywiają naszego ducha apostolskiego.


Wspólnoty zakonne są miejscem odnowy duchowej dla Oblatek Świeckich, Zjednoczonych i Małżeństw Zjednoczonych. Wspólne spotkania umacniają naszą jedność i dynamizm apostolski.


 

Wizyta Przełożonej Generalnej s. Julii w Afryce

Wizyta ta została zrealizowana w ramach przygotowania do Kapituły Generalnej 2012
Republika Środkowej Afryki: Bangui i Alindao
Republika Demokratyczna Kongo: Libenge
Grudzień 2011- styczeń 2012

Wizyta u Oblatek w Brazylii

15lutego-10 marca 2011