Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

« Kapituła 2018 »

28 sierpnia 2017

« Celebracja Kapituły jest wydarzeniem Kościoła, ponieważ wraz z wewnętrzną odnową Instytutu wzbogaca się duchowo cały Kościół. Kapituła jest czasem łaski, w którym płodność charyzmatu, moc profetyczna powołania i misja, odnawiają się i umacniają swoją tożsamość. Jest to ważna chwila, gdyż tam rozeznajemy w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć, jako Instytut, na wezwania Boga dziś i jutro. Jest to czas świętowania cudów, jakich Bóg dokonał w nas oraz czas przyjęcia wezwań teraźniejszości i przyszłości. Mając tego świadomość, jestem szczęśliwa, że mogę zwołać 25-ą Kapitułę Generalną, która będzie miała miejsce we Francji, w Domu Macierzystym w Montluçon, od 23 września do 14 października 2018. »

Sr Julia de SOUSA, Przełożona Generalna

« Kapituła 2018 »

Montluçon - Kaplica OSJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA ZA KAPITUŁĘ 2018

Ojcze Święty, Boże czułości, dzięki Ci składamy.
Dzięki ci składamy za Twojego Syna Jezusa,
który objawił nam Twoją miłość.
Dzięki ci składamy za Twojego Ducha,
który żyje i modli się w nas.
Dzięki ci składamy za życie całego naszego Instytutu.
Dzięki ci składamy za naszą Oblację:
jest ona naszym sposobem współpracowania
w budowaniu Królestwa,
będąc świadkami miłości i zaczynem jedności.

Zbliżając się do nadchodzącej Kapituły, prosimy Cię,
napełnij nas Twoim Duchem Świętym.
Niech On nas odnowi w łasce naszej Oblacji
i niech nam pomaga żyć w jedności
w naszej rodzinie duchowej i w Kościele.
Niech sprawia, abyśmy wzrastali w wolności wewnętrznej
i niech nas prowadzi w wyborze delegatek.
Niech udzieli tym delegatkom
łaski niezbędnej otwartości serca
do rozeznania wezwań Kościoła i świata.

Niech je prowadzi w wyborze
następnej przełożonej generalnej,
radnych generalnych i członkiń konsulty.
Niech napełni nas wszystkich zaufaniem,
abyśmy przyjęli decyzje,
które zostaną podjęte w czasie tej Kapituły.
Niech nam da odwagę i dyspozycyjność
w służbie misji powierzonej nam przez Kościół,
w sercu świata,
z kobietami i mężczyznami naszych czasów.

Maryjo, Matko Kościoła, nasza Królowo i Matko,
towarzysz nam w naszej drodze
w naśladowaniu Chrystusa.
Naucz nas mówić „tak”, jak Ty.
Wtedy będziemy mogli pozwolić Jezusowi
„stać się ciałem” w nas i przyjąć zmiany, i to co nowe.

Ludwiko Tereso i wy, wszystkie Oblatki,
które poprzedziłyście nas
na tej drodze, módlcie się za nami.
Niech wasze wstawiennictwo wyjedna nam
łaskę ożywienia naszego dynamizmu misyjnego,
abyśmy byli „jak Apostołowie po Pięćdziesiątnicy”.

Amen

 

 

<< Powrót do listy