Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Dzień Dziękczynienia

16 grudnia 2016

Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona - Guatemala, 8 grudnia 2016

 

Drogie Siostry,
Drodzy Kapłani,
Drodzy Przyjaciele !

 

Ten dzień, który Pan nam dał, jest dniem świętowania i radości!

Dzisiaj świętujemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Jest to także święto naszego Instytutu. Nasza Założycielka Ludwika Teresa dała nam Maryję za Królową i Matkę oraz jako wzór życia Oblatki.

Dzisiaj członkowie Konsulty Poszerzonej i Rady Poszerzonej, reprezentujący trzy gałęzie z trzech kontynentów, wspólnie z Oblatkami ze wspólnot Guatemali i Kostaryki, jednoczą się w tej Eucharystii. W jedności z nami są również Oblatki z naszych różnych krajów.

Dzisiaj jednoczymy się w dziękczynieniu za 25 lat Oblacji Sercu Jezusa s. Marii Teresy Reséndiz (nazywanej przez przyjaciół Tere).
Tere:
Dziękujemy za to wszystko kim i czym jesteś dla naszego Instytutu…
Za twoją misyjną obecność wśród ludzi w parafii św. Antoniego z Padwy
Za twoją służbę ubogim…
Za twoją prostotę i wierność charyzmatowi Oblatki…
Prosimy Pana, aby pogłębiał w tobie, każdego dnia coraz bardziej, pragnienie Jego obecności; niech obdarza cię wszelkimi łaskami, jakie są ci potrzebne do kontynuowania drogi w służbie Królestwa Bożego, rozpoczętej 25 lat temu!
Za chwilę odnowimy naszą Oblację we własnych językach. Przewodniczy tej Eucharystii o. Miquel Cortez SJ, przyjaciel Oblatek od wielu lat. Dziękujemy ci Ojcze, że przyjąłeś zaproszenie, aby razem z nami dzielić radość i celebrować to wydarzenie.
W dniu tego święta dziękujemy Panu za ten wielki znak Jego dobroci, jaki nam dał w Maryi, Jego Matce, naszej Matce i Matce Kościoła. Uczmy się od Dziewicy Maryi, ona pierwsza przyjęła Go w swoim sercu, aby żyć w Jego obecności.
Lubimy przypominać sobie kilka słów Ludwiki Teresy:
« Ta łagodna władczyni nie jest tylko naszą Matką, ale chce być dla nas szczególnie, nauczycielką w każdej chwili. Powinnyśmy być jej uczniami najpokorniejszymi, najbardziej uważnymi, najbardziej uległymi. Ona nie prosi nas o nic nadzwyczajnego: życie wspólne, którego przykład znajdujemy w Nazarecie. »

Zobacz procesję na ofiarowanie darów

 

Przy końcu mszy św.

« Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył ? » Ps 116, 12

W mijającym tygodniu umocniłyśmy więzi między nami, poznałyśmy lepiej różne nasze uwarunkowania, odczułyśmy głębiej naszą współodpowiedzialność. Razem, stworzyłyśmy nową stronę naszej historii.
Obyśmy potrafiły, dzień po dniu, kontynuować umacnianie solidarności i komunii, dających życie naszemu Instytutowi, światu oraz naszym braciom i siostrom.
Wyjedziemy, umocnione aby pełnić misję.
Jesteśmy bardzo wdzięczne s. Evie, jej radzie i całej ekipie, która pracowała przy organizacji tego wydarzenia. Serdecznie dziękujemy siostrom z Guatemali za ich przyjęcie pełne ciepła i serdeczności. Dziękujemy za całą pracę dyskretną i skuteczną, zarówno w kuchni jak i w sekretariacie. Także personelowi różnych służb za współpracę.
Dziękujemy także wam, s. Ana Maria, s. Maryse i s. Chantal, s. Rocio, s. Doris oraz Hervé za pomoc, jaką nam wyświadczyliście.
Ojcze Miquel dziękujemy za czas jaki nam poświęciłeś. Będziesz obecny w naszych modlitwach. Niech Pan wynagrodzi ci obfitością swoich łask!
Niech przez Maryję, Jezus da nam odczuć Miłość swojego Serca i niech On sam będzie dla nas nagrodą!

Julia Sousa

 

<< Powrót do listy