Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona

2 grudnia 2016

Msza święta rozpoczynająca spotkanie, 1 grudnia 2016

 Drogie siostry, drodzy przyjaciele,

Oto zgromadziliśmy się tutaj, Oblatki trzech gałęzi z trzech kontynentów, aby Eucharystią rozpocząć Konsultę Poszerzoną i Radę Generalną Poszerzoną.

Jest to spotkanie historyczne dla naszego Instytutu, ponieważ pierwszy raz takie wydarzenie ma miejsce na Kontynencie Ameryki.

Tego rodzaju zebranie, według reguł naszej Księgi Życia, odbywa się co dwa lata. Jego celem, w pierwszej kolejności, jest spojrzenie poprzez refleksję na minione lata po ostatniej Kapitule, a także przygotowanie bezpośrednie najbliższej Kapituły. Odbędzie się ona w roku 2018.

W tej Eucharystii chcemy prosić Pana, aby towarzyszył nam podczas całego spotkania, w którym uczestniczą Oblatki z trzech kontynentów. Jestem pewna, że nasza matka Ludwika Teresa czułaby się szczęśliwa widząc nas zebranych w różnorodności naszych krajów, ras, kultur i narodów, zjednoczonych poprzez tę samą Oblację.

Wspominamy także z wdzięcznością odwagę naszych pierwszych Oblatek przybyłych na ten Kontynent. W 1894 roku do Salwadoru, a potem sukcesywnie do innych krajów Ameryki Centralnej. Pamiętamy o tych, które na przestrzeni lat, odgrywały aktywną rolę w Instytucie z odwagą, dynamizmem, wizją i wytrwałością. To dzięki nim możemy dziś postępować naprzód z pasją i patrzeć w przyszłość z nadzieją.

Przewodniczy Eucharystii o. Eduardo Valdés SJ (po przyjacielsku znany jako o. Negro). Dziękujemy Ojcze, że zgodziłeś się dzielić z nami to historyczne wydarzenie.

Prośmy razem Pana przez wstawiennictwo Ludwiki Teresy, aby ta Konsulta Poszerzona i Rada Generalna Poszerzona były czasem łaski, który pomoże postępować naprzód całemu Instytutowi po drogach świata, oferując wszystkim bogactwo naszego Charyzmatu: Być świadkiem Miłości, dać poznać Boga pełnego czułości. Niech nasz Bóg, który jest Ojcem/Matką, kimś bliskim i przyjacielem, będzie spełnieniem wszelkich pragnień i aspiracji naszych braci i sióstr.

Julia Sousa

<< Powrót do listy