Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Obchody 50-lecia domu rekolekcyjnego OSJ "El Tepeyac"

17 maja 2011

Spotkanie absolwentów szkoły i przyjaciół sióstr Oblatek Serca Jezusa w El Tepeyac, Nikaragua

 Dnia 15 maja bieżącego roku odbyło się w naszym domu rekolekcyjnym w El Tepeyac, Nikaragua, spotkanie alumnów i przyjaciół Oblatek Serca Jezusa. W czasie tego spotkania, z inicjatywy absolwentki naszej szkoły i dobroczyńcy naszego dzieła, Lesbii Torres de Jimènez, we współpracy z innymi absolwentkami, odbyły się obchody 50-lecia naszego domu rekolekcyjnego „ El Tepeyac”.

sdc10023.jpg


Na tę okazję przygotowana została specjalna prezentacja, która przedstawia historię tego dzieła jak również tablice upamiętniające, jedna z nich 50 lat istnienia naszego ośrodka zdrowia, druga dla domu rekolekcyjnego. Wreszcie mały stateczek, symbolizujący przybycie Sióstr Oblatek do Nikaragui i tablicę ze zdjęciami upamiętniającą szkoły, które Oblatki prowadziły tu w Nikaragui.

sdc10018.jpg

sdc10011.jpg

sdc10007.jpg

W obchodach tych uczestniczyły dzieci osób, które wspierały Oblatki w tym dziele jak również członkowie rodzin sióstr Felìcitas Sànchez i Nelly Rodrìguez. Obecni byli również inni przyjaciele i współpracownicy.
Dla wszystkich obecnych wspomnienie tych wydarzeń było wielkim przeżyciem a jednocześnie motywacją do dalszego wspierania Oblatek Serca Jezusa w Nikaragui.


W jedności Serce Jezusa,
s. Liz OSJ

<< Powrót do listy