Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Otwarcie spotkania formacyjnego w Domu Macierzystym

31 maja 2015

Drogie Oblatki, Drodzy Oblaci!
Zapraszam was do naszego Domu Macierzystego, tego miejsca fundacji, abyście przeżyli wyjątkowe doświadczenie, które powinno być, i z pewnością będzie, bardzo znaczące dla waszego życia Oblacją.
Przybywacie z jedenastu krajów i z trzech kontynentów, reprezentujecie trzy gałęzie naszego Instytutu. Jesteście z różnych kultur, narodowości, języków i tradycji. Większość z was przybywa pierwszy raz w to miejsce, do kolebki Instytutu.

Dla nas, Oblatek i Oblatów, Dom Macierzysty pozostaje miejscem gdzie przybywamy „wykuwać” naszą tożsamość i misję, gdzie nabieramy nowych sił. Jest to miejsce spotkania, jest to źródło: to tutaj otrzymaliśmy naszą misję i stąd zostaliśmy posłani do świata, aby być żywą obecnością czułości, miłosierdzia i pocieszenia Boga.

Zapraszam was, abyście przeżywali ten czas formacji w duchowości Instytutu jako pielgrzymkę. Byłoby pięknie, abyście przeżywali te kilka tygodni z sercem pielgrzyma i aby to doświadczenie stało się łaską w waszym życiu i w życiu naszego Instytutu.

 

 

 oglądaj więcej zdjęć...

Pielgrzym ma oczy zwrócone na cel, jaki chce osiągnąć. Jesteście powołani, aby wcielić Serce Chrystusa, być Jego świadkami, wsparciem i sługami w życiu tych, którzy wam zostali powierzeni. Nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Patrzcie na Niego podczas tych pięciu najbliższych tygodni, pozwalając, aby Jego Duch was przemieniał coraz bardziej w Jego uczniów.


Pielgrzym nosi mały bagaż, tylko to co niezbędne. Zróbcie to samo. Nie traćcie czasu na to co nie służy waszemu otwarciu na przemieniające działanie Boga.


Prawdziwy pielgrzym wędruje boso. Jest to znak pokory. Modlę się za każdą i każdego z was, abyście przeżyli te kilka tygodni w świadomości, że możecie pogłębić wasze powołanie, odkrywając coś nowego.
 

Pielgrzym wstaje wcześnie, aby wędrować zanim słońce będzie palić swoim żarem w południe. To jeden z aspektów dyscypliny, wysiłek potrzebny do osiągnięcia celu.


Ta formacja nie jest « akademicka », nie daje dyplomu ... Nie wystarczy « podjąć wysiłek » tylko przy końcu ... Owoce będą na miarę wysiłków każdej/każdego, aby każdego dnia żyć wiarą, pragnieniem postępowania naprzód tam, gdzie Bóg chce i w sposób jaki On chce.


Pielgrzym docenia piękno i sztukę. We Francji (w Domu Macierzystym) jest dużo sztuki i dużo piękna, które możecie podziwiać.
Ale największe piękno jest w człowieku. Na drodze (w tym czasie wspólnego pobytu) będziecie mieli okazję poznać się wzajemnie i głębiej. Jest to doświadczenie wyjątkowe i kluczowe, dać poznać siebie i poznać innych. To wam pomoże w waszej misji Oblatki (Oblata).


Pielgrzymowanie jest doświadczeniem komunii. Przebywać drogę razem, ten sam cel, napotkane trudności, to wszystko tworzy mocne więzi między pielgrzymami. Mam nadzieję, że będzie to także waszym udziałem podczas tych kilku tygodni, ponieważ zjednoczeni bardziej sobie pomożecie, odczujecie większe wsparcie, bezpieczeństwo, wolność, szczęście ; warunki, które pomagają pogłębić nasz charyzmat i wzrost całego Ciała. To mocne doświadczenie komunii nauczy was jak nim żyć potem, w waszych rodzinach, wspólnotach, grupach : « Nie ma nic ważniejszego nad jedność między nami. » L.T.


W całym Instytucie, w Kościele, jesteśmy pielgrzymami do Domu Ojca, gdzie jest tylko jeden stół i gdzie wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi.
Przybyliście z licznych krajów, różnych kultur. Życzę wam, abyście doświadczyli tutaj radości braterstwa, które nie zna podziałów ani uprzedzeń rasowych, kulturowych lub obyczajowych, ale raczej szczęście bycia częścią tej wielkiej Rodziny duchowej Oblatek Serca Jezusa. Życzę wam, abyście wyszli po tej formacji z sercem bardziej otwartym, bardziej zdolnym do nawiązywania relacji z tymi, do których jesteście posłani, aby dodawać im odwagi w pracy dla Królestwa Bożego i dla jedności w Instytucie oraz w Kościele. « Naszą misją jest jednoczyć. » L.T.


Ofiarując wam ten czas uprzywilejowany, wasi odpowiedzialni pokazują, że są przekonani o ważności formacji dzisiaj dla życia Oblacją. Zrobili wszystko co było możliwe, aby ten czas był dla was czasem łaski, darem Boga. Pragnę, abyście w pełni skorzystali z tych kilku tygodni. ... I jeśli będziecie żyli jako pielgrzymi, z oczami utkwionymi w Jezusie Chrystusie, bez bagażu nieużytecznego, w pokorze, prawdzie, przejrzystości, w postawie przyjęcia, w komunii ... to doświadczenie będzie naprawdę płodne i przyniesie dużo owoców w waszym życiu i w całym Instytucie.


Chcę, żebyście wiedzieli, że wiele z nas Oblatek modli się za was we wspólnotach, grupach i krajach.


Zostawiam was z kompetentną i doświadczoną ekipą koordynującą. Czuje się ona szczęśliwa, że może pracować razem z wami. Uczyni wszystko co możliwe, aby pomóc wam poznać i pogłębić naszą duchowość.


Niech Pan, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi – naszej Królowej i Matki oraz wstawiennictwo Ludwiki Teresy, prowadzi was i towarzyszy wam w całej tej formacji ! Niech Jego wezwanie rozbrzmiewa głębiej w was i przyniesie nową nadzieję, radosną i mocną, w tej pielgrzymce « z dala od naszych namiotów » ku Królestwu łaski i komunii.
 

 

s. Julia de Sousa
Przełożona Generalna
Oblatek Serca Jezusa
 

<< Powrót do listy