Start
"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!"