Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
Akcje Dokumentu

Sesja formacyjna dla formatorek w Domu Macierzystym

16 kwietnia 2016

od 14 kwietnia do 18 maja 2016

 

 

 

 

 

 
PROGRAM FORMACJI DLA FORMATOREK W DOMU MACIERZYSTYM

Słowo Przełożonej Generalnej

15 - 22 kwietnia       Sesja ESDAC
                    (Ćwiczenia Duchowe Rozeznawania Apostolskiego we Wspólnocie)

25 - 27 kwietnia      Towarzyszenie powołaniu, o. Jean François Noël

28 - 30 kwietnia      Tożsamość Instytutu, s. Hilda RODRIGUEZ

02 - 04 maja           Inkulturacja, s. Gisèle MEROT

06 -      maja           Spotkanie z Siostrami w Ecully

07 -      maja           Pielgrzymka do św. Józefa (NERIS)

09 - 11 maja           Nabożeństwo do Serca Jezusa i Eucharystia
                              u Ludwiki Teresy i u Pani de Raffin, s. Emany ASIMBA

12 maja                  Pielgrzymka do Paray-le-Monial

13 maja                  Ewaluacja

14 maja                  Msza św. dziękczynna o 16.30

15 maja                  Powrót do Paryża

16 - 18 maja           Pielgrzymka do Lourdes

  

SŁOWO PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ NA ROZPOCZĘCIE SESJI 

Drogie Oblatki,
Z wielka radością i głębokim uczuciem wdzięczności Bogu witam każdą z Was i ze wzruszeniem wypowiadam słowa: witajcie w tym miejscu fundacji, na miesięcznej sesji formacyjnej dla formatorek. Przybyłyśmy z 3 kontynentów i reprezentujemy 3 gałęzie Instytutu, pochodzimy z różnych kultur, różnych narodów, języków i tradycji. Niektóre przybyły po raz pierwszy do tego miejsca, które jest źródłem Instytutu.
W tym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, pięknie będzie przeżyć te kilka tygodni z sercem pielgrzyma i doświadczyć wydarzenia jubileuszowego dla Waszego życia, aby się nim później podzielić z tymi, których(e) formujecie! Niech duch wiary, który karmił słowo i świadectwo Ludwiki Teresy, zachwyci serca naszych formatorek, które z wiarą i nabożeństwem realizują swą pielgrzymkę po drogach tego świata.
Zapraszam Was, byście ten czas łaski, który dany jest wam przeżyć wspólnie jako formatorkom, przeżyły jak pielgrzymkę, z Mojżeszem, nawet jeśli, jak on, mamy świadomość naszej ograniczoności jeśli chodzi o misję nam powierzoną. Ale nasza siła i nasze zaufanie opiera sie na pewności, że Bóg jest z nami. Przyłączmy się więc do Mojżesza: pielgrzyma tak jak jego lud, aby wspólnie wejść na drogę nowego exodusu.
Droga może być długa, ciężka i bez wody! Ale w towarzystwie Pana, który nas wszystkim obdarza, nic nie jest niemożliwe! Tak, trzeba « wypłynąć na głębię » razem z darami jakie każda ma. Będziecie mieć okazję wzajemnie się poznać, i to na głębi. Jest to życiodajne doświadczenie formujące, dać się poznać i poznać drugiego. To Wam pomoże w waszej misji formatorek, kiedy przyjdzie Wam towarzyszyć w tym samym procesie wobec tych, które będziecie formować.
W jakich warunkach! Zanim podejmiemy tak długa podróż, trzeba sie pozbyć «bagaży» powierzchownych, które ciążą i utrudniają nam pielgrzymkę i wejście do miejsca Bożej Obecności.
«Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» (Wj 3,2-3)
«Chcę sie zbliżyć» chcę się zanurzyć w ogniu Bożej Obecności, by narodzić się do nowego życia. I tak stanę się zdolną do dawania się w Miłości i przez miłość; Chcę się wystawić na Jego Obecność, tak by opadła moja maska, opory mojego egoizmu i bym się wyzwoliła z niewoli; krótko mówiąc, wyjść z siebie, by moja pielgrzymka z moim ludem stała się bardziej «znakiem» serdecznej czułości i miłosierdzia z oblicza Boga, i aby moja droga duchowa stawała się Życiem w Obecności Bożej dla tych wszystkich, którym towarzyszę.

«Zdejm sandały z nóg, bo miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą» (Wj 3,5)
On mnie wzywa po imieniu, w « tym miejscu » właśnie, które dla mnie może stać się «święte»; w «miejscu» gdzie mogę zamienić się w ogień, stając się «obecnością płonącą» Duchem Boga w świecie. W tym miejscu świętym, doświadczenie będzie naprawdę jubileuszowe i będziecie szczęśliwe. To jest to, co znaczy jeden z gestów ważnych dla pielgrzymów przybywających do Domu Macierzystego, «przejście przez świętą bramę». Będzie zeń wynikać nawrócenie serca.
«Zdejm sandały»: Otwórz swoje serce i swojego ducha na Boże światło, które sprawi, że możliwe będzie rozeznanie znaków czasu i które prowadzi do proroctwa. To mocne doświadczenie komunii nauczy was jak później ją budzić w waszych domach formacyjnych, i w ten sposób przygotować następne pokolenie do życia we wspólnocie czy w grupie, głębszej, a więc, bardziej apostolskiej.
«Idź teraz! Posyłam Cię do Faraona. Wyprowadź z Egiptu mój lud, synów Izraela!»  (Wj 3,10)
Proponując wam to doświadczenie, jesteśmy przekonane, nie tylko o ważności formacji dziś dla życia Oblatki jutra, ale także o ważności jakości życia formatorki. Pragnę, byście wyszły z tej sesji z szerszym sercem, bardziej zdolnym do komunikowania z tymi, które formujecie do powszechności Kościoła i animowania ich do pracy z odwagą dla królestwa komunii w Instytucie i w świecie.
Pozostawiam Was z ekipą, która z radością chce iść z Wami: Christine Lefranc i Viviane Tourniaire, dziękuję Wam obydwu, że zgodziłyście się być tu z nami, aby nam pomóc przeżyć to spotkanie jako czas łaski. Przyjmijcie moje uznanie za włożony wysiłek.
Chcę wyrazić wdzięczność tłumaczkom: Marii Auxiliadorze Fernandes, Hildzie Rodriguez (Hiszpański/Francuski) i Marii Gudz (Polsk/Francuski), że zgodziły się podjąć służbę tłumaczenia z dużą dyspozycyjnością i poświęceniem, to nam pozwoli na lepszą komunikację między nami.
Moje uznanie dla sióstr Domu Macierzystego, które włożyły całe swoje serce i dary aby nas jak najlepiej przyjąć i sprawić byśmy się czuły u siebie.
W tych kilku słowach chcę Wam podziękować, drogie formatorki, za waszą pokorną i dyskretną służbę, czas poświęcony na słuchanie, czas na towarzyszenie i troskę o każdą z Oblatek. Podczas tej sesji, zapraszam Was do wejścia w klimat modlitwy, otwarcia i wrażliwości, wzajemnego słuchania siebie nawzajem i działanie Ducha świętego w nas.
Wzywając błogosławieństwa Najświętszej Trójcy, opieki Maryi i wstawiennictwa Ludwiki Teresy i Pani de Raffin, naszych założycielek, życzę wszystkim by ten czas formacji był twórczy, radosny i owocny.


 01 rozpoczecie.jpg

 

Na zakończenie śpiew: Powrócić do źródła ( Patryk Richard)

Powrócić do źródła
Zanurzyć w nim Ręce i Serce
Powrócić razem do źródła
Z którego wypływa prawdziwe szczęście

Pierwotne źródło
Świeżość fali
Źródło wody czyste
Źródło płodne.

Źródło istotne
Niezniszczalne
Źródło gdzie niebo
Zastawia stół

Źródło z którego przybywa
Tysiąc gołębi
Źródło które prowadzi
Do serca świata

Źródło łaski
Studnio zaufania
Źródło odwagi
Opatrzność
 

Julia de Sousa

 

1. ESDAC

Sesję na temat rozeznawania wspólnotowego animowało małżeństwo z Paryża Elizabeth i Jacque.

 22 kwie 01 j i e esdac.jpg

Praca oparta była na fundamencie ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Bazę stanowiły wybrane odpowiednio do każdego tematu fragmenty z Pisma Świętego. Osobista refleksja na modlitwie pozwalała nam wniknąć w sens i głębię tekstów. Dzielenie się w małych grupach tym, co każda odkryła w swoim sercu, stawało się naszym wspólnym bogactwem.

18 kwi grupa1 esdac.jpg

Ważnym elementem rozeznawania wspólnotowego było podsumowanie pracy małych grup na forum całej grupy. Słuchanie wzajemne z uwagą i wiarą, było okazją do lepszego poznawania siebie w całej różnorodności jaką stanowimy dzięki wielu kulturom, rasom i językom.

15 kwi 05 grupa esdac.jpg

Elizabeth i Jacque, z 15-letnim doświadczeniem animowania różnych grup, prowadzili nas z dużym wyczuciem w praktycznym przeżyciu metody rozeznawania wspólnotowego.

22 kwie zakończenie esdac.jpg

DZIĘKUJEMY BARDZO!!!

 

2. TOWARZYSZENIE POWOŁANIU

Ta sesja miała inny charakter od poprzedniej. Odbywała się w formie wykładów, które prezentował nam ks. Jean Français Noël. Przedstawił głęboką refleksję biblijną oraz analizę osobowości wybranych postaci: syn marnotrawny, Zacheusz, Marta i Maria, kobieta Kananejska, Łazarz, Piotr, Kain i Abel, Jakub, Józef, Job. Forma wykładów ukazywała problemy i sytuacje, z jakimi możemy spotkać się podczas towarzyszenia różnym osobom w rozpoznawaniu powołania. Otrzymałyśmy wiele cennych wskazówek, które pomogą nam w naszych kontaktach z innymi osobami.

 26 kwi vocation1.jpg

 

 26 kwi vocation3.jpg

 Nasze Siostry Amerykanki na zdjęciu pamiątkowym z ks. Jean Français

 

TOŻSAMOŚĆ I CHARYZMAT INSTYTUTU

Tą sesją rozpoczęłyśmy powrót do źródeł naszego Instytutu.  Osobista refleksja dotycząca sensu i znaczenia charyzmatów w Biblii i dzielenie się odkrytymi treściami w małych grupach, pomogła nam lepiej zrozumieć głębię charyzmatu Oblatek Serca Jezusa. S. Hilda i S. Christine przypomniały nam w sposób przejrzysty, jak kształtował się nasz Instytut na przestrzeni ponad 150 lat.

 sesja nt. tożsamości i charyzmatu osj

 

W niedzielę 1 maja, nasze Siostry z Francji zorganizowały wycieczkę do Estivareilles, gdzie mieszka i żyje jeszcze Pani Elizabeth - ostatnia osoba z gałęzi Palameda, brata Ludwiki Teresy. W tej niewielkiej posiadłości mieszkała Ludwika Teresa ze swoimi rodzicami przez rok, zanim przeniosła się do Montlucon. Wokół Domu jest jeszcze piękny ogród. Wielką radością było dla nas spotkanie z prawnuczką brata Ludwiki Teresy.

 estivareilles

 

 estivareilles

 

INKULTURACJA

Przypomniałyśmy sobie historię Instytutu, najważniejsze wydarzenia, które tworzą bogactwo i koloryt naszego istnienia. Wspólnie malowałyśmy "RZEKĘ" jako obraz Instytutu. Każda z nas przypomniała sobie także swoją własną historię i włączyła ją do wspólnej historii Oblatek Serca Jezusa.

cała grupa na tle "rzeki" instytutu

 

SPOTKANIE Z SIOSTRAMI W ECULLY 

6 maja odwiedziłyśmy nasze starsze Siostry, które przebywają w Domu Opieki. Jest tam 7 Oblatek Zakonnic, 1 Zjednoczona i 2 Świeckie. Wspólna Eucharystia rozpoczęła czas wzajemnego dzielenia się i radości.

spotkanie w ecully

spotkanie w ecully

 

spotkanie w ecully

 

Po obiedzie odwiedziłyśme Siostry spoczywające na cmentarzu w Ecully. A jest ich tam już bardzo dużo, różnych narodowości, wśród których jest wiele Polek.

spotkanie w ecully - na cmentarzu

 

PIELGRZYMKA DO ŚW. JÓZEFA

7 maja pielgrzymowałyśmy pieszo do kaplicy św. Józefa w Neris, m.in. w intencji powołań. Pogoda dopisała, widoki były zachwycające, a wspólne wędrowanie zbliżyło nas do siebie.

Sesję zakończyłyśmy wspólną pielgrzymką do Lourdes

13 16 maj lourdes grupowe.jpg

 

Zobacz wszystkie zdjęcia...

 

 

 

<< Powrót do listy